Xunta Directiva

 

Presidente: Carlos Vázquez García

Vicepresidente: José Ramón Gavieiro Costa

Secretario: Benigno Lázare López

Vicesecretario: Eduardo Fernández Ares

Tesoureira: Mª Socorro Castro Suárez

Vogal 1º: Jesús Carreira Ferreiro

Vogal 2º: Mª Dolores López Lázare