Xunta Directiva

Presidente: Carlos Vázquez García

Vicepresidente: José Ramón Gavieiro Costa

Secretario: Benigno Lázare López

Vicesecretaria: Teresa Estevéz

Tesoureira: Mª Socorro Castro

Vogal 1º: Jesús Carreira Ferreiro

Vogal 2º: José González Vázquez