CONVERSAS AO CARÓN DO MOSTEIRO DE FERREIRA (UN ANO SEN FEIRA)

Na seguinte ligazón pódese ver o documental "Conversas ao carón do Mosteiro de Ferreira de Pallares".  Realizado en colaboración coa área de Cultura da Excma. Deputación de Lugo,   recolle as verbas da Vicepresidenta da Deputación e da Alcaldesa de Guntín relacionadas coa Festa Artesanal.  Ademais, a reportaxe conta con diversos testemuños tanto de membros da directiva  da Asociación como de artesáns que forman parte de dita Festa. 

A súa presentación tivo lugar o venres, 14 de maio.

 

https://www.youtube.com/watch?v=H3RhAxO2N9g